Mass media about us

Russisk lakseoppdretter tredoblet volum og resultat
Russian Aquaculture, som har sin virksomhet i Murmansk-regionen, så inntektene bli blåst opp fra 40 millioner euro til 109 millioner euro fra 2018 til 2019.

Justert EBITDA mer enn tredoblet seg, til 42 millioner euro fra 12,1 millioner euro, etter at slaktevolumet gikk fra 6.776 tonn til 18.070 tonn laks.

Pengene er blitt satt i arbeid. Investeringene beløp seg til 31,1 millioner euro.

Selskapet har gjort «betydelige investeringer inkludert i et prosjekt for å øke produksjonskapasiteten til smolt, kjøp av brønnbåt, en lekter for mekanisk avlusing av fisk, nye merder og annet fiskeoppdrettsutstyr,» heter det i kvartalsrapporten.

– Russian Aquaculture lyktes med å nå sine mål i 2019. Takket være den systematiske implementeringen av strategien vår, klarte vi å oppnå en høy grad av økonomisk og operativ bærekraft. Vi var i stand til å gjøre store investeringer som nesten helt ble finansiert av driftskontantstrøm, sier Ilya Sosnov, administrerende direktør i Russian Aquaculture, i en kommentar.